SRH Hochschule Berlin - SRH University Berlin

изпрати на приятел           принтирай
Град Берлин
Област Берлин
Държава Германия
Вид Университет
Език на обучение Английски език, Немски език, Финансиране частно Адрес Ernst-Reuter-Platz 10 10587 Berlin, Germany
study-in-germany.bg използва системата на РОДИНА – България - официален представител на учебното заведение за страната. При нас може да подадете документи за кандидатстване в това учебното заведение.

Училище

SRH Hochschule Berlin - SRH University Berlin е престижно частно немско висше учебно заведение, чийто модерен и отлично устроен кампус се намира в самия център на германската столица Берлин. Университетът предлага чудесни и висококачествени програми и специализации в областта на международния мениджмънт, бизнеса и икономиката на кандидат-студентите от целия свят. Понастоящем около една трета от възпитаниците на SRH Hochschule Berlin са чужденци. Берлинският университет е известен и с тясното си сътрудничество с множество известни европейски и световни висши учебни заведения, което носи допълнителни възможности за академична и професионална реализация на студентите му.

Образователният процес в SRH University Berlin се осъществява в една истинска интернационална, космополитна атмосфера, защото в него учат представители на над 40 световни националности, в рамките на малки групи, което създава отлични условия за обръщане на пълноценно внимание на индивидуалните нужди и проблеми на всеки един отделен учащ се. Също така в преките задължения на висококвалифицирания преподавателски състав на SRH Hochschule Berlin влизат честите преки консултации на студентите, осъществяващи се под формата на регулярен и директен личен контакт. Берлинското висше учебно заведение работи по разнообразни програми и проекти с престижни представители на локалните, национални и международни бизнес среди. Това дава възможност на студентите му да срещнат потенциалните си бъдещи работодатели още по време на своето следване, под формата на стажове, професионални практики или при изпълнение на различни курсови задачи. Обучението на SRH University Berlin носи и специални академични кредити в международната система от висши училища, в която този ВУЗ активно членува.

SRH Hochschule Berlin се грижи приоритетно за професионалната реализация на своите випускници посредством своя специализиран кариерен център, като предоставя на възпитаниците си всякакъв вид помощ, по отношение на успешното кандидатстване за различни перспективни работни позиции в интернационален план. Висшето учебно заведение се слави и със своята модерна материална база и съвременна образователна инфраструктура, в рамките на своя кампус, намиращ се в центъра на Берлин. Академичният състав на висшето берлинско училище се стреми също така приоритетно да прилага различни иновационни и авангардни педагогически практики в рамките на образователния процес.

SRH University Berlin е създаден през 2002 година (първоначално под името OTA Private University of Applied Sciences Berlin) под формата на нов, амбициозен проект на престижната образователна организация OTA Hochschule GmbH. От 2006 г. SRH Hochschule Berlin започва да предлага на кандидат-студентите от целия свят и висококачествени бакалавърски и магистърски специализации, които се провеждат изцяло на английски език. Образователният процес в рамките на висшето учебно заведение се базира и върху отличната комбинация между офлайн лекции и упражнения и онлайн занятия, както и върху чудесната симбиоза между теория и практика, базираща се на класическия метод на обучение на Лайбниц, наричащ се Theoria cum Praxi. Не на последно място, SRH University Berlin се стреми да извършва и немалка по обем научноизследователска дейност, за да развива научните интереси и занимания на възпитаниците си, в тясно сътрудничество с едни от най-престижните германски академични институции. Настоящият президент на висшето учебно заведение е известният немски политик Рита Зюсмут – бивша федерална министърка и председателка на Бундестага.

Програма

Престижният частен берлински университет SRH Hochschule Berlin (SRH University Berlin) предлага отлични бакалавърски и магистърски специализации в редица сфери на академичното знание. Всички програми, сертификати и дипломи на висшето учебно заведение са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA) и са навсякъде признати в международен план. Продължителността на бакалавърските курсове на SRH University Berlin е 3-4 години, а на магистратурите му – 1-2 г.

Едната от основните програми за бакалаври на висшето училище е за придобиване на академичната степен Bachelor of Arts по икономика и бизнес администрация. В рамките на тази висококачествена специализация се изучават дисциплини като маркетинг, мениджмънт, бизнес планиране, финанси, финансов контрол, счетоводство, човешки ресурси, бизнес организации, управленски и професионални умения и т.н. Друга чудесна бакалавърска програма на SRH Hochschule Berlin е по мениджмънт на информацията и комуникациите. В нейните рамки студентите се обучават основно на това, как да си служат с икономически компетенции и данни, за да могат да менажират комуникациите в бизнес организациите, както и между самите тях. Учащите се, се занимават и с работа с медиите и в условията на модерната национална и глобална информационна среда.

Една от главните магистърски специализации на SRH University Berlin е по международен рисков и контракционен мениджмънт (за придобиване на образователната степен Master of Arts). Развиването на тази програма е свързано с нарасналите потребности на интернационалния пазар на труда (компании, корпорации, бизнес среди, фирми и т.н.) от млади специалисти в областта на международните договори, транзакции и операции, проектния и рисковия мениджмънт и др. От 2008 година частното висше учебно заведение предлага и много престижна магистратура от нов, модерен тип, заедно с други две именити чуждестранни висши училища – ирландското Griffith College Dublin и френското INSEEC (Париж). Тази магистърска специализация е в областта на Международния стратегически мениджмънт и випускниците от същата получават тройна диплома (т.нар. Tripartite Masters) за завършено висококачествено висше образование, което е от голямо преимущество при бъдещето им кандидатстване за най-разнообразни добри и перспективни работни позиции в интернационален план.
Учебната година в SRH Hochschule Berlin (SRH University Berlin) се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Успоредно с основните специализации и програми на престижното берлинско частно висше учебно заведение възпитаниците му имат възможност да запишат и редица допълнителни курсове, насочени към повишаването на техните социални, академични, лингвистични, и професионални компетенции и квалификации, които могат да посещават включително по време на лятната ваканция. Всички програми, дипломи и сертификати на SRH University Berlin са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

Спорт

Възпитаниците на SRH Hochschule Berlin (SRH University Berlin) имат възможност регулярно или просто за удоволствие и разтоварване през свободното си време да упражняват най-разнообразна по вид спортна и физическа активност. Това става в рамките на дейността на координационния комитет на берлинските висши учебни заведения наречен Hochschulsport Berlin. По силата на тази инициатива всеки един студент от повечето държавни висши училища от германската столица има възможност да използва модерните спортни съоръжения, намиращи се на територията на: Freie Universität Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin и Beuth Hochschule Berlin, както и да спортува в различните зали, центрове и комплекси, с които администрациите на тези ВУЗ-ове имат сключени споразумения за използването на услугите им на преференциални цени. Освен това възпитаниците на SRH Hochschule Berlin могат да се запишат за участие през учебната година и в множество спортни турнири и съревнования с представително национално и международно академично участие. Администрацията на SRH Hochschule Berlin редовно организира и интересни екскурзии за учащите се до най-различни градове, места и региони с културно-исторически и туристически забележителности в цяла Германия и чужбина.

Град

Немската столица Берлин е един от най-знаковите и световноизвестни европейски градове, заедно с Париж и Лондон. Това е и най-големият по територия и брой на жителите си град в Германия. Територията му е 891,85 кв. км., а населението му наброява около 3 480 000 души. След британската столица Лондон той е втори по население и пети по площ град в рамките на Европейския съюз. Берлин е и една от шестнадесетте федерални провинции влизащи в състава на Германия. Градът е разположен край реките Шпрее (наричан е заради значението си Атина на Шпрее) и Хафел. Вътрешно той се дели на 12 големи градски района. Берлин е разположен в източната част на Германия, на около 70 седемдесет километра от немско-полската граница. В качеството си на самостоятелна германска провинция, той е ограден отвсякъде от друго подобно федерално образувание – Бранденбург. Историческият център на града се намира в низината на река Шпрее, между двата известни местни хълма – Барним и Телтов. На последните е разположена и значителна част от самата градска част на днешен Берлин. На хълма Барним се намират административните окръзи Райникендорф, Панков, Лихтенберг и Марцан-Хелерсдорф, а на Телтов - Шарлотенбург-Вилмерсдорф, Щеглиц-Целендорф, Темпелхоф-Шьонеберг и Нойкьолн. Като цяло градът е разположен в зоната на умерения климат. Средните годишни температури в него са от порядъка на плюс 9-10 градуса. Най-топлите месеци в Берлин са юни, юли и август, когато средно е около плюс 18-19 градуса, а през зимата температурите падат най-често до стойности леко по-високи от нулата.Градът е известен германски търговски център още от епохата на ранното Средновековие. Берлин се е образувал през 13-14 век след обединяването на две съществували дотогава населени места, едното от които е носело същото наименование, а другото се е наричало Кьолн. От 15 век градът е столица на Бранденбургското курфюрство, а после и на Германската империя. Най-драматичният момент от дългата история на това знаково европейско населено място е разделянето му на източна и западна част по времето на Студената война посредством прочутата Берлинска стена, превърнала се в универсален, общочовешки символ на нехуманността. Падането на същата ознаменува и краят на тоталитарните режими в Източната част на Европа и е може би най-важното събитие в следвоенната история на Стария континент. След обединението на ГДР и ФРГ Берлин отново се превръща в столица на нова Германия, която понастоящем е една от водещите и най-силни държави в Европейския съюз и света. През последното десетилетие на миналия век постепенно в града биват преместени от Бон и централите на почти всички по-основни немски официални административни и управленчески институции. Днешен Берлин е крупен световен културен център и европейски транспортен възел – един от най-посещаваните градове на Стария континент. Неговите университети, научноизследователски центрове и музеи са известни в целия свят. В града живеят и работят множество емигранти, което създава в него една уникална мултикултурна и космополитна атмосфера на един истински модерен мегаполис. Берлин е известен и с това, че негови жители са много хора на изкуството, дошли от всички краища на планетата. Градът същевременно е и голям икономически и финансов център не само в Германия, но и в рамките на Европейския съюз като цяло. Водещи отрасли на локалната индустриална среда са радиоелектронната промишленост, машиностроенето, транспортното строителство и т.н. Берлин е и важен търговски център, както и знаково място на провеждане на крупни международни панаири, изложения и други подобни известни икономически, културни и обществени събития. Понастоящем около 80 на сто от берлинските компании работят в сферата на услугите, а някои от световноизвестните корпорации с централи в това населено място са Siemens AG, Deutsche Bahn AG и много други.Берлин ежегодно се посещава от милиони туристи от целия свят, заради голямото си културно-историческо значение и многобройните си забележителности. Градът като цяло е запазил отделни черти от своята средновековна атмосфера и старинен архитектурен фонд. Много от знаковите му забележителности са изградени през 18-19 век като площадът Жандарменплатц, прочутата улица Унтер-ден-Линден (на която е разположен днешният централен кампус на Хумболтовия университет), както и множество барокови здания. Сред по-старинните забележителности в немската столица са Катедралата Света Мария, Берлинската катедрала, Операта, световноизвестните Бранденбургски врати, Червената сграда на общината, преустроеният през 1999 година Райхстаг, Дворецът Белво и много други. Особено много посещаван от туристите е и площада Брайтшайдплатц, където са съхранени и реставрирани руините на разрушената по време на войната църква на император Вилхелм. Сред берлинските забележителности от следвоенно време се нареждат обекти като кварталът Ханза построен по проект на международни архитекти, жилищният квартал на Олимпийския стадион (на прочутия архитект Льо Корбюзие, комплексът Карл Маркс Алее, Домът на радиото, сградата на Държавния съвет, центърът Конгресхале, Дворецът на републиката, промишленото изложение Интербау, зданието на Берлинската филхармония, Новата национална галерия от 1968 година и т.н. Най-известната визитна картичка на Берлин за туристите са Бранденбургските врати и Колоната на победата, както и градският символ на толерантността и откритостта между хората – прочутата берлинска мишка.Германската столица е известна и с многобройните си паркове и зелени площи, разположени основно в западната и югоизточната част на града. Всяка улица в Берлин е украсена с дървета и може да се каже, че населеното място е сред «най-зелените» урбанизирани региони на страната. Общо около 30 на сто от територията на града е заета от паркове, гори, реки, езера и канали. В самия градски център е разположен известният парк Тиргартен. Той е най-старият в немската столица и е на над 500 години. В непосредствена близост до него са зданията на правителството и парламента, а самият той се простира от Берлинския зоопарк до Бранденбургските врати. Друг голям градски парк е Трептов, създаден през 19 век. Много популярна след туристите е и Берлинската ботаническа градина намираща се в югозападната част на населеното място. В Берлин има и цели два отделни и големи зоопарка – Берлинската зоологическа градина и Фридрихсфелде. Първият е най-старият в Германия (1844 г.), а вторият е най-големият по големина в Европа и е създаден по времето на ГДР. Берлин е световноизвестен и като европейски град на музеите. Сред най-популярните такива в немската столица се нареждат: Островът на музеите в източната част на града, Музеят Боде на Унтер ден Линден, Старата национална галерия, Пергамският музей, западният Култфорум с неговата много богата колекция от европейска живопис и други интересни и разнообразни видове произведения на изкуството, Египетският музей, Музейните центрове Далема, включващи етноложки музей и Музей на индийското изкуство и т.н. Берлин е прочут и със своя мащабен културен живот. В него има истинско пъстроцветно множество от галерии, музикални сцени, театри, кинокомплекси и т.н. Сред най-известните културни институции на германската столица се нареждат: Немската опера, Берлинската държавна опера, Комише Опер, Театърът Шилер, Театърът Курфюрстендаме, Берлинският музикален ансамбъл, Берлинският драматичен театър, Фридрихщадпалас, Народният театър, театърът Метропол и много други, както и прочутият Берлински филхармоничен оркестър, който е бил дирижиран в миналото от музикални колоси като Вилхелм Фуртвенглер и Херберт фон Караян.Сред останалите забележителности и знакови места на немската столица се нареждат – традиционно любимото място за отдих на берлинчани – плажът на езерото Ванзе, намиращ се на половин час път от центъра на града, най-голямата гора разположена на неговата територия – прочутия Грюневалдски лес, който преминава през един берлински квартал изграден още по времето на Бисмарк и край няколко езера водещи началото си от ледниковия период – Халензе, Кьонигсзе, Дианазе и Хундекелзе (той също е особено предпочитан район за по-здравословно прекарване на свободното време на местните граждани). Берлин има и отлично изградена, изключително модерна, разнообразна и пъстра транспортна инфраструктура. Самият град представлява важен германски център в това отношение, като мрежа от канали го съединява с реките Елба и Одер. Общо пътищата в Берлин са с дължина 5334 километра (включително 66 км. магистрали) и в населеното място има цели 979 моста. Германската столица притежава и две летища – Тегел и Шьонефелд. Други важни транспортни съоръжения в града са известното в целия свят Берлинско метро (най-старото в страната, открито през 1902 година), Берлинската градска електрическа железница, системата от трамвайни линии – една от най-старите и големи в света и т.н. Същевременно доста голям брой берлинчани предпочитат да се придвижват в града на колела и за тях е изградена отлична, модерна мрежа от специални и разнообразни по вид велосипедни алеи.Берлин е и влиятелен център на германското и европейско висше образование. Неговите университети и други видове висши учебни заведения са сред най-престижните в страната на Гьоте и на Стария континент. Сред най-известните от тях се нареждат – Хумболтовия университет, Берлинският технически университет, Берлинският университет по изкуствата, Свободният университет и т.н. Германската столица е и мощен център на научноизследователския живот в страната. Някои от най-важните и знакови нейни научни институции са Германската академия на науките, Обществото Макс Планк, Институтът за ядрени изследвания Ото Хан и много други. Берлин след обединението на ГДР и ФРГ традиционно привлича студенти от целия свят, в качеството си на една от най-модерните и високоразвити световни и европейски столици. Поради това може да се каже, че той освен всичко останало е и един истински университетски град, като общо броят на обучаващите се в неговите престижни висши учебни заведения, идващи от цяла Германия и чужбина, е 140 хиляди души.

Специалности

Кандидатсване

Настаняване

Видове настаняване

-Общежитие
-Частни квартири
-Апартаменти
-Хостели
-Свободен наем
-Студентска къща

Описание

Административните служители на SRH Hochschule Berlin (SRH University Berlin) активно помагат на чуждестранните студенти, по отношение на тяхното подходящо битово устройване, въпреки че самото висше учебно заведение няма собствени общежития на територията на своя кампус. По принцип цените на наемите в Берлин са ниски, в сравнение с тези в останалите големи европейски столици, така че не е особено голям проблем учащите се сами да си намерят квартира. За тази цел на сайта на университета има подробна информация за най-различни квартирни бюра, агенции и т.н. (както и списък с хостели, хотели, студентски къщи и резиденции за временно или по-продължително настаняване). Тази база данни може да бъде от голяма полза на студентите, ако искат да си намерят подходящо битово устройване в близост до корпусите на висшето училище (например в рамките на берлинските райони Charlottenburg или Tiergarten). SRH University Berlin си сътрудничи и с академичната организация Studentenwerk, която предлага места в общежития в редица региони на германската столица (най-близкото от тях до кампуса на университета е комплексът Siegmundshof). На сайта на SRH Hochschule Berlin може да се намери също така и подробна информация за начините учащите се да си наемат колективно апартамент заедно с други студенти и свои връстници (където да имат индивидуална стая с ползване на общи допълнителни помещения като кухня, хол, трапезария и др.).

Други университети в Германия

СнимкиУчебно заведениеГрадОбластФинансиране
FOM Hochschule für Oekonomie & Management University of Applied Sciences Есен Северен Рейн Вестфалия частно
Hochschule für Künste Bremen - University of the Arts Bremen Бремен Бремен държавно
Hochschule Reutlingen - Reutlingen University Ройтлинген Баден-Вюртемберг държавно
internationale filmschule köln - international filmschool cologne Кьолн Северен Рейн Вестфалия частно
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Хановер Долна Саксония държавно
Universität zu Köln - University of Cologne Кьолн Северен Рейн Вестфалия държавно
Bergische Universität Wuppertal - University of Wuppertal Вупертал Северен Рейн Вестфалия държавно
Universität des Saarlandes - Saarland University Саарбрюкен Саарланд държавно
Hochschule Anhalt - Anhalt University of Applied Sciences Кьотен Саксония-Анхалт държавно
Karlshochschule International University Карлсруе Баден-Вюртемберг частно

Други университети в Берлин

СнимкиУчебно заведениеГрадОбластФинансиране
DEKRA Hochschule Berlin - DEKRA University of Applied Sciences Берлин Берлин частно
Europäische Medien- und Business-Akademie - EMBA Берлин Берлин частно
Evangelische Hochschule Berlin - Protestant University of Applied Sciences in Berlin Берлин Берлин частно
Steinbeis-Hochschule Berlin - Steinbeis University Берлин Берлин частно
Touro College Berlin – TCB Берлин Берлин частно
HG Hochschule für Gesundheit & Sport, Technik & Kunst, Berlin Берлин Берлин частно
Technische Universität Berlin Берлин Берлин държавно
BEST-Sabel-Hochschule Berlin - BEST-Sabel University of Applied Sciences Берлин Берлин частно
Humboldt-Universität zu Berlin - Humboldt University of Berlin Берлин Берлин държавно
Deutsche Universität für Weiterbildung - German University for Professional Studies Берлин Берлин частно

Други университети в областта

СнимкиУчебно заведениеГрадОбластФинансиране
Alice-Salomon-Hochschule Berlin - The Alice Salomon University of Applied Sciences Берлин Берлин държавно
bbw Hochschule - bbw University of Applied Sciences Берлин Берлин частно
Humboldt-Universität zu Berlin - Humboldt University of Berlin Берлин Берлин държавно
GA Hochschule der digitalen Gesellschaft - GA Hochschule Берлин Берлин частно
Deutsche Universität für Weiterbildung - German University for Professional Studies Берлин Берлин частно
IB-Hochschule Berlin - IB University of Applied Social Sciences Berlin Берлин Берлин частно
Esmod Berlin Internationale Kunsthochschule für Mode Берлин Берлин частно
European School of Management and Technology – ESMT Берлин Берлин частно
BTK Hochschule für Gestaltung - BTK University of Applied Sciences Берлин Берлин частно
International Psychoanalytic University Berlin – IPU Берлин Берлин частно