Видове стипендии

Стипендиите за Германия се отпускат от Германската служба за академичен обмен (DAAD) определяща правилата за достъп до финансиране за обучение и специализация във Федералната република.
Възрастовата граница за кандидатстване за стипендии НЯМА.

Това обаче не означава, че всеки може да подаде документи за финансова помощ, когато поиска. Достъпът до стипендии се определя от това кога кандидатът е завършил предишната си степен на висше образование.

Приетите в магистърски програми имат шанс за финансиране от DAAD, ако са получили последната си диплома (за бакалавърска или друга магистърска степен) преди не повече от три години. За докторанти този срок също е три години, а за доктори на науките - четири години.

За стипендии могат да кандидатстват и студенти бакалаври в последен курс на обучение. При подаването на документите вместо диплома за висше образование те трябва да представят академична справка от университета, която удостоверява, че ще завършат преди старта на следването им в Германия. Естествено, ако бъдат одобрени, такива кандидати ще получат парите само след като вече имат диплома и са записани в немско висше училище.

DAAD финансира само висшисти, т.е. не да отпуска пари за следване в бакалавърски програми. Изключение правят краткосрочните стипендии за студенти германисти от последния курс на обучение, които събират материал за дипломна работа. При тях Германската служба за академичен обмен плаща за престой с продължителност от един до три месеца с месечна сума от 650 евро и частично покрива здравната застраховка и пътните разходи. Предвидена е и еднократна помощ за учебници.

Целта на DAAD е да привлича нови чуждестранни студенти, а не да подпомага такива, които вече следват в Германия.
От 2007 г. , след като германските висши училища въведоха семестриални такси, службата за академичен обмен увеличи финансовата помощ за чужденци в магистърски програми. Сега тя поема таксата в размер до 500 евро и отделно отпуска месечна стипендия. Освен тях студентът може да получи част от сумата за здравна застраховка, а в единични случаи дори част от наема за квартира и от разходите за учебници.
Документи за стипендия за следващата академична година обикновено се приемат от септември до средата на ноември предходната година.


Изпрати на приятел