Записване

Достъп до висше образование

Входната квалификация (Allgemeine Hochschulreife, Abitur) е след 12 до 13 години на образование и дава достъп до всички висши образования. Профилираните средни образования (Fachgebundene Hochschulreife) дават възможност за допускане до конкретни специализирани дисциплини. Достъп до Fachhochschulen е също така възможен и след 12 годишно обучение в Fachhochschulreife. Допускане до колежи за изкуство и музика може да бъде базирано и на други критерии. Например такива които оценят възможностите на кандидата в дадена дисциплина.

Общоприетият срок за кандидатстване за специалности с немски език е 15 юли и се кандидатства с дипломата за средно образование. След приемането на България в ЕС и промяната на процедурите за прием на българи за някои специалности и в някои от университети сроковете за кандидатстване варират – в някои случаи могат да бъдат и след 15.07., или пък да е разрешено доизпращане на документи след 15.07.

За кандидатите, завършили средно образование преди 2009 година - в повечето университети или за някои специалности крайният срок за кандидатстване е 31 май!

Ако имате въпроси, които не са засегнати тук не се двоумете да ги зададете на нашите консултанти за обучение в Германия. Placement support „Apply in Germany”


Изпрати на приятел